vietnam visa - apply visa vietnam

máy tập - máy tập bụng - bàn bóng bàn - ghế cong tập bụng - quần áo thể thao

 

 

Tiểu Sử Đ.Đ Thích Tuệ Hải

Trụ Trì Chùa Long Hương

- Đại đức Thích Tuệ Hải sanh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
- Thế danh: Đinh Kim Nga.

- Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó có Mẹ, hai ông Anh và một người Chị xuất gia.

Hinh Chup Gia Dinh Thay Thich Tue Hai

- Năm lên năm tuổi bị chấn động khi nhìn tượng Phật ở nhà.

- Năm 1983 bị bệnh nặng, đọc được quyển "Dưỡng Sinh Hằng Ngày", ăn dưỡng sinh số 7 được 21 ngày, hầu hết các bệnh tật đều hết.

- Tháng 7/1984 xin quy y tại Tịnh Xá Ngọc Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
 
- Tháng 1/1986 xin xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu với Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ. Lúc đầu không được ở Thường Chiếu phải ở Tu Viện Phước Hòa, sức khỏe rất kém.

- Tháng 7/1986 Thầy được tu học tại  Thiền Viện Thường Chiếu, dưới sự giúp đỡ của thầy Thích Đắc Huyền.

- Ngày Lễ Phật Thành Đạo năm 1986, Thầy được xuất gia tại Thiền Viện Thường Chiếu và được Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ cho Pháp danh Thích Tuệ Hải.

- Năm 1994 Hòa Thượng quyết định cho Thầy đến nhận Trụ trì Chùa Long Hương, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai cho đến ngày nay.

Các Băng đĩa Thầy đã thuyết giảng:

1/ Kinh Bộ:

 • Kinh Kim Cang
 • Kinh Lăng Nghiêm
 • Kinh Pháp Cú
 • Kinh Pháp Hoa
 • Kinh Pháp Bảo Đàn
 • Tiểu Bổn A Di Đà
 • Kinh Thập Thiện
 • Kinh Ba Cửa Giải Thoát
 • Kinh Phước Đức
 • Kinh Vô Ngã Tướng
 • Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
 • Tuệ Trung Thượng Sỹ Ngữ Lục
 • Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
 • Kinh Duy Ma Cật

2/ Các bài pháp ngắn:

 • Lời Nguyện Thứ 18 của Đức Phật A Di Đà
 • Tứ Niệm Xứ
 • Tứ Thánh Đế
 • Tứ Nhiếp Pháp
 • Bát Đại Nhân Giác
 • Lục Độ Ba La Mật
 • Thập Nguyện Phổ Hiền
 • Mười Bốn Điều Minh Triết
 • Yếu Quyết Tứ Diệu Đế
 • Yếu Nghĩa Kinh Kim Cang
 • Yếu Nghĩa Kinh Pháp Bảo Đàn
 • Phương Pháp Tọa Thiền
 • Thiền Thư Giãn và Quán Thân
 • Vô thường - Khổ
 • Tham vấn Phật Pháp
 • Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quan Thế Âm
 • Công Hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm
 • Đức Phật Là Bậc Y Vương
 • Niệm Phật Thế Nào Để Có Công Đức
 • Hạnh Phúc Chân Thật
 • Thương Yêu Và Tôn Kính
 • Thiền Tịnh Song Tu
 • Chữ Tu Trong Đạo Phật
 • Vượt Qua Nghiệp Chướng Và Tái Sanh
 • Tu Tập và Trị Liệu
 • Thân Tâm Không Khác
 • Sống An Lạc Chết Siêu Thoát
 • Lễ Phật Thành Đạo
 • Ý Nghĩa Phật Đản Sanh

3/ Băng Kinh Phương pháp Dưỡng sinh:

 • Phương Pháp Dưỡng Sinh (bài 1-bài 9)
 • Giải Đáp Câu Hỏi Dưỡng Sinh
 • Thai Giáo
 • Để Hoàn Thiện Một Con Người
 • Phật Pháp và Dưỡng Sinh
 • Ăn Chay với Thực Phẩm Ohsawa
 • Dưỡng Sinh Phòng Bệnh
 • Dưỡng Sinh Hằng Ngày
 • Dưỡng Sinh Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Dưỡng Sinh Trong Đời Sống
 • Cân Bằng Thân Tâm
 • Cân Bằng Âm Dương Trong Ăn Uống
 • Nâng Cao Đời Sống Vật Chất và Tâm Linh
 • Nguyên Nhân Bệnh Tật
 • Lễ Tưởng Niệm Tiên Sinh Ohsawa 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013
 • Thực Phẩm Quyết Định Vận Mệnh Đời Người

Kinh sách đã phát hành:

1/.Tiểu Bổn A Di Đà.
2/. Đạo Hiếu Người Con Phật.
3/. Sống An Lạc, Chết Siêu Thoát.
4/. Vượt Qua Nghiệp Chướng.
5/. Nhân và Quả.
6/. Pháp Bảo Đàn Kinh.
7/. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giảng.

Sắp phát hành:

1/. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.
2/. Thập Nguyện Phổ Hiền.
3/. Lời Nguyện Thứ 18 Của Phật A Di Đà.

 

 

Số lượt truy cập